Phật dạy bảo vệ môi trường

Vị ấy từ bỏ làm hại đến các hột giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời,… Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác,…… xem thêm

Cách cúng tế đúng pháp

Này Bà-la-môn, trong lễ tế đàn này: Không có trâu bò bị giết, Không có dê cừu bị giết, Không có gà heo bị giết, Không có các loại sinh vật nào khác bị sát thương, Không có cây cối bị chặt để làm trụ cột tế lễ, Không có loại cỏ dabbha (cỏ cát tường) bị cắt để… xem thêm

Lòng từ bi và ý thức bảo vệ môi trường

Ai đi làng khất thực về sau, thì người ấy, còn đồ ăn thừa nếu muốn thì ăn, nếu không muốn thì bỏ vào chỗ không có cỏ xanh hay đổ vào nước không có loài côn trùng và người ấy xếp dọn lại các chỗ ngồi, cất đi nước uống, nước rửa chân, cất đi cái bát để bỏ đồ dư và… xem thêm

Nhận thức về việc ăn uống, bố thí

I. Thiêu Cháy (Biệt Tạp 5.4, Ðại 2,403) (S.i,31) Trong ngôi nhà thiêu cháy, Vật dụng đem ra ngoài, Vật ấy có lợi ích, Không phải vật bị thiêu. Cũng vậy trong đời này, Bị già chết thiêu cháy, Hãy đem ra, bằng thí, Vật thí, khéo đem ra. Có thí, có lạc qu… xem thêm