Sơ lược về Đạo Phật và nguồn gốc

Khoảng 600 năm trước công nguyên, dân tộc Ấn Độ đã chứng kiến sự ra đời một hệ tư tưởng vĩ đại mang tầm vóc của nhân loại. Đó là đạo Phật, trải qua hơn 25 thế kỉ, tư tưởng của đạo Phật vẫn trường tồn và phát triển. Đức Phật tên thật là Sĩ – Đạt – Ta có tài liệu… xem thêm

Gotama là ai?

Nhận thức sự thật về Phật Thích Ca Gotama Khi viết tiểu sử có thật của đức Phật Gotama, điều cần thiết là phải xem xét bối cảnh chính trị và xã hội của thời đại Ngài. Bằng cách tiếp xúc trực tiếp với hình ảnh đức Phật Gotama xuất hiện từ sự nghiên cứu có tín… xem thêm

Hoàn cảnh lịch sử thời Phật Gotama

Một tôn giáo, không luận là cao siêu hay thâm thúy đến đâu, cũng vẫn là sản phẩm của xã hội. Là sản phẩm của xã hội, tất nhiên tôn giáo ảnh hưởng đến xã hội và đồng thời chịu ảnh hưởng ngược lại. Ðó là điều không thể tránh khỏi. Ðời sống quốc gia dân tộc v… xem thêm