NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VỀ ĐỨC PHẬT

NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VỀ ĐỨC PHẬT   Đức Phật là người chinh phục vĩ đại nhất mà thế giới đã từng chứng kiến. Giáo lý của Ngài tỏa sáng con đường hướng dẫn nhân loại vượt qua từ một thế giới đen tối, vô minh, hận thù và khổ đau sang một thế giới của ánh sáng… xem thêm