Các biểu đồ Vi Diệu Pháp

Bảng nêu Vi Diệu Pháp (1). Bảng nêu Vi Diệu Pháp (2). Lược đồ tổng quát các chi pháp. Lược đồ Sở hữu tâm. Lược đồ 21 Cảnh. Chân thành cám ơn đạo hữu Lê Trung Thành đã gửi tặng các bản đồ hoạ vi tính(Bình Anson, 03-2004) Phụ đính 2006: Bảng… xem thêm