Video – Audio về Đức Phật và liên quan đến PG

o   Video – Audio v  https://www.youtube.com/watch?v=N_EKlDPSY1g Cuộc đời đức phật The Buddha 2010 HD Vietsub v  https://www.youtube.com/watch?v=cnRTIGI7GZg Phim về Xá Lợi của Đức Phật v  https://www.youtube.com/watch?v=KOEXkaow0ko&list=PLtGdlXeQYmZfyUQgZ_CMO77JYAlfJiAaO… xem thêm

Sách về Phật Giáo

  Book v  http://thuvienhoasen.org/a16805/bo-sach-dien-tu-cua-thien-su-thich-nhat-hanh   Bộ sách điện tử của Thiền sư Thích Nhất Hạnh v  http://thuvienhoasen.org/p44a16820/ebook-epub-cua-thay-thich-nhat-hanh-danh-cho-ipad-iphone … xem thêm

Web tài liệu Phật giáo

Ø  http://www.dalailama.com/page.128.htm Các thuyết giảng MP3 cho tải miễn phí từ văn phòng của đức Đạt-lai Lạt-ma   Ø  http://www.thdl.org/xml/show.php?xml=/education/tllr/xml/tllr.xml Th… xem thêm

THƯ VIỆN – BẢO TÀNG PHẬT GIÁO

     I.        THƯ VIỆN – BẢO TÀNG ·         http://vuonhoaphatgiao.com/van-hoa/van-hoc-nghe-thuat/hang-tram-co-vat-duoc-trung-bay-tai-bao-tang-van-hoa-phat-giao-dau-tien-o-viet-nam/… xem thêm

CÁC GIẢNG SƯ

     I.        CÁC GIẢNG SƯ THẦY THÍCH THIỆN THUẬN THẦY THÍCH TRÍ HUỆ THẦY THÍCH PHƯỚC TIẾN THẦY THÍCH NHẬT TỪ    THẦY THANH TỪ THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH THẦY THÍCH GIÁC HẠNH TH… xem thêm

Các nhà nghiên cứu về Phật giáo

1)     R. C. CHILDERS    (1838-1876)   Robert Caesar Childers sinh năm 1838 tại Nice, miền đông nam nước Pháp, con của Charles Childers, một giáo sĩ Anh quốc. Thiếu thời, là sinh viên trường Wadham College tại Oxford, miền trung nam nước Anh,… xem thêm